Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Underlag för anställningsavtal

Underlag för anställningsavtal

* Obligatoriska fält


FYLLS I AV ARBETSLEDAREN

Parter

Anställdes uppgifter

Anställningsform

Lön (se gällande kollektivavtal)

(exkl. semesterlön). Lönen inkluderar lönerevision för år
Semesterersättning utbetalas varje månad samtidigt med lönen.

Övertid, restid, Ob, jour, beredskap (se gällande kollektivavtal)

Behörighet personakt (vid användade av Aiai)

Anställdes bankkonto för löneutbetalning

Skatt

% ska dras i skatt.
(HSA som arbetsgivare är skyldig att undanhålla minst 30 % i preliminärskatt)

Registerutdrag. Bifogas alltid om kunden är under 18 år

Hälsa

Övriga uppgifter

Jag som arbetsledare intygar att anställningsavtal ska utformas enligt ovan givna uppgifter.
Skickar

Kalender

22 maj 2016
08:00 - 18:00

Nationella godisdagen 22 maj

26 maj 2016
09:00 - 14:30

Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum 26-30 maj

Detta är en teoretisk och praktisk utbildning där fyra barn/ungdomar med autism bidrar till att det blir en röd tråd mellan föreläsningarnas innehåll och det praktiska arbetet med barnen/ungdomarna. Läs mer här.
2 juni 2016
09:00 - 16:00

Lågaffektivt bemötande! 2 juni Växjö

Föreläsning som tar upp frågor som hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Läs mer här.